• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Przetwarzania Obrazów

Miejsce usytuowania:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Automatyki
C3 p.110
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 6
Średnia liczba studentów/rok: 80
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 25
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Automatyka i Robotyka III r EAIiE 50 osób projekt
Automatyka i Robotyka IV r EAIiE 20 osób projekt
prace dyplomowe, doktoranci EAIiE 10 osób
Możliwości badawcze/pomiarowe:
pomiar parametrów ruchu drogowego w oparciu o wideodetektor
Osoba kontaktowa:
Zbigniew Mikrut 38-53 zibi@agh.edu.pl
Mirosław Jabłoński 38-73 mjk@agh.edu.pl
Jaromir Przybyło 38-73 przybylo@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza