• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych

Miejsce usytuowania:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Automatyki
C3 p.114
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 10
Średnia liczba studentów/rok: 229
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 15
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Inżynieria Biomedyczna I rok MSIB 100 osób 5 grup
Inf. Stosowana I rok EAIiE 12 osób 1 grupa 4h/tydzień
Inf. Stosowana IV rok EAIiE 15 osób
Fizyka Medyczna III r WFiIS 45 osób (3 grupy)
Fizyka Medyczna IV r WFiIS 45 osób (3 grupy)
Informatyka Stosowana IV r EAIiE 12 osób 1 grupa
Możliwości badawcze/pomiarowe:
analiza ruchów oczu podczas realizacji wskazanego zadania
Osoba kontaktowa:
Piotr Augustyniak 47-12 august@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza