• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium informatyki w zarządzaniu (326)

Miejsce usytuowania:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Automatyki
H8
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 20
Średnia liczba studentów/rok: 200
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 19
Kierunki studiów:
kierunek Automatyka i Robotyka, wszystkie lata studiów (1 do 5)
Osoba kontaktowa:
Artur Dobrek, tel. 43-19, bud. H8, pok. 325

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza