• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Pracownia procesorów sygnałowych i mikrokontrolerów

Miejsce usytuowania:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Automatyki
B1
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 4
Średnia liczba studentów/rok: 120
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 21
Kierunki studiów:
Semestr zimowy:
- Automatyka i Robotyka, V rok, wydział EAIiE, 5 grupy po 12 osób
- Automatyka i Robotyka, IV rok, wydział EAIiE, 5 grup po 12 osób
Dodatkowe informacje:
Laboratorium przeznaczone jest do nauczania 2 przedmiotów związanych z prototypowaniem układów elektronicznych w automatyce oraz techniką DSP. Laboratoria mają formę zajęć praktycznych i odbywają się na specjalnie przygotowanych stanowiskach laboratoryjnych. Część z tych stanowisk współpracuje z komputerami klasy PC (np. układy mikroprocesorowe, magistrala 1-Wire, sieć LonWorks), a część stanowi samodzielny byt (np. filtry analogowe i cyfrowe).
Osoba kontaktowa:
dr inż. Mariusz Pauluk, 20-94, mp@ia.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza