• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Pracownia elektroniki i systemów mikroprocesorowych

Miejsce usytuowania:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Automatyki
B1
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 8
Średnia liczba studentów/rok: 360
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 28
Kierunki studiów:
Semestr letni:
- Automatyka i Robotyka, II rok, wydział EAIiE, 10 grup po 12 osób
Semestr zimowy:
- Automatyka i Robotyka, III rok, wydział EAIiE, 10 grup po 12 osób
- Informatyka Stosowana, II rok, wydział EAIiE, 6 grup po 16 osób
Dodatkowe informacje:
Laboratorium przeznaczone jest do nauczania 3 przedmiotów związanych z elektroniką analogową i elektroniką cyfrową. Laboratoria mają formę zajęć praktycznych i odbywają się przy stanowiskach pomiarowych (elektronika analogowa) lub przy komputerach i stanowiskach pomiarowych (elektronika cyfrowa).
Osoba kontaktowa:
mgr inż. Marcin Piątek, 39-49, mpi@ia.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza