• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium komputerowe

Miejsce usytuowania:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii
Pawilon B1
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 14
Średnia liczba studentów/rok: 450
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 35
Kierunki studiów:
Dodatkowe informacje:
Dokładna lokalizacja: pawilon B1, niski parter, p. 03. Laboratorium posiada projektor. Oprogramowanie: Windows XP, Matlab/Simulink, OpenOffice, MS Office 2000, Icap4, Java, Eclipse, Autocad 2013, VS 2010, CX-ONE, SEE Electrical Expert, Dialux.
Osoba kontaktowa:
dr inż. Ryszard Klempka, tel. (012) 617-40-67, e-mail: klempka@kaniup.agh.edu.pl
Jerzy Sikora, tel. (012) 617-28-36, e-mail: sikora@kaniup.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza