• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Pracownia Robotyki i Systemów Wizyjnych, Laboratorium Sterowania


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Automatyki
B1 p.317b
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Posiada akredytację
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 12
Średnia liczba studentów/rok: 41
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 4
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Automatyka i Robotyka, rok II, st. zaoczne, Wydział EAIiE
Automatyka i Robotyka, rok IV, st. dzienne, Wydział EAIiE
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Modele robotów (Rhino XR4 Servo Robot)
Przetwarzanie obrazów (kamera termowizyjna Flir A20, 4 kamery Trust WB5400)
Laboratoryjna obrabiarka 3D sterowana numerycznie FLA16CNC
Oferta usługowa:
Akwizycja i analiza obrazów termowizyjnych
Osoba kontaktowa:
Włodzimierz Zapała, B1-315D, 41-39, wzapala@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza