• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Pracownia Sterowania Procesami, Laboratorium Sterowania

Miejsce usytuowania:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Automatyki
B1 p.317cd
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Posiada akredytację
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 12
Średnia liczba studentów/rok: 210
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 38
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Automatyka i Robotyka, rok III,IV,V, zaoczne, uzupełniające,Wydział EAIiE, 6 gr. 12 st.
Informatyka Stosowana, rok II,III, Wydział EAIiE
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Laboratoryjny model instalacji destylacji dwuskładnikowej z wyparką o mocy 13.5 kW.
Jest to specjalizowane laboratorium z zaawansowanym systemem komputerowego sterowania stanowiskiem kolumny destylacyjnej (proces wymiany masy i energii o rekonfigurowalnej strukturze).
Stanowisko zawiera 60 zmiennych pomiarowych (analogowych i dyskretnych) obsługiwanych przez przemysłowy sterownik PLC GE Fanuc 90-30 i 18 modułów wejść/wyjść.
System wizualizacji i akwizycji danych (SCADA) jest zrealizowany w środowisku InTouch Wonderware na stanowisku dwumonitorowym.

Stanowisko regulacji temperatury zamontowane na funkcjonującej instalacji grzejnej w pomieszczeniu, wyposażone w dwa czujniki temperatury Pt100, czujnik przepływu i elektryczny zawór regulacyjny.

Dodatkowo, laboratorium wyposażone jest w 6 stanowisk dydaktycznych, z których każde zawiera sterownik PLC GE Fanuc 90-30 wraz z modułami wejść i wyjść (analogowymi i dyskretnymi) i jedno stanowisko z nowoczesnym sterownikiem Fanuc RX3i serii PAC wraz z modułami wejść/wyjść oraz dwa panele operatorskie: Datapanel 160 Fanuc i Quickpanel CE 6" Fanuc (dotykowy).

Poza tym laboratorium wyposażone jest w 12 stanowisk komputerowych w sieci lokalnej, przemysłowy komputer Advantech PCA-6114 w obudowie 4U, rzutnik multimedialny wraz z elektrycznym ekranem.
Osoba kontaktowa:
Włodzimierz Zapała, B1-315D, 41-39, wzapala@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza