• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Elektrotermii

Miejsce usytuowania:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii
Pawilon B1
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 12
Średnia liczba studentów/rok: 240
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 9
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, kierunek Elektrotechnika, studia stacjonarne I stopnia - ok.200 osób. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, kierunek Elektrotechnika, studia stacjonarne II stopnia - ok.20 osób. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, studia niestacjonarne I stopnia - ok. 20 osób. Spotkania członków Koła Naukowego Elektrotermii. Falowniki rezonansowe dla grzejnictwa indukcyjnego. Systemy sterowania z wykorzystaniem układów programowalnych oraz wizualizacji procesów dla potrzeb grzejnictwa elektrycznego.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Pomiary prądów i napięć oraz pomiary oscyloskopowe przebiegów w przemiennikach częstotliwości do nagrzewania indukcyjnego. Pomiary temperatury za pomocą termoelementów, czujników rezystancyjnych i pirometru.
Oferta usługowa:
Analiza potrzeb technologicznych dotyczących generacji ciepła przez nagrzewanie elektryczne. Analiza topologii różnych układów pod kątem realizacji zadanego procesu elektrotermicznego. Systemy sterowania oraz wizualizacji procesów dla potrzeb grzejnictwa elektrycznego. Badania pieców łukowych, łukowo-oporowych i elektrodowych. Układy automatycznego przesuwu elektrod pieca łukowo-oporowego. Urządzenia do nagrzewania indukcyjnego. Analiza sposobów osiągania wielkich częstotliwości dla potrzeb indukcyjnego nagrzewania powierzchniowego lub nagrzewania drobnych elementów. Układy i systemy pomiarowe oraz regulacji temperatury. Konsultacje dotyczące przetworników i czujników temperatury.
Osoba kontaktowa:
dr inż. Zbigniew Waradzyn, tel. (012) 617-39-19, e-mail waradzyn@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza