• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Energoelektroniki

Miejsce usytuowania:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii
Pawilon B1
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Posiada akredytację
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 15
Średnia liczba studentów/rok: 300
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 6
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Zajęcia dydaktyczne prowadzone dla studentów: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, studia stacjonarne I stopnia, kierunek Elektrotechnika. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, studia stacjonarne II stopnia, kierunek Elektrotechnika. Wydział Energetyki i Paliw, studia stacjonarne II stopnia. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, studia stacjonarne I stopnia. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, studia niestacjonarne I stopnia.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Badania zjawisk fotowoltaicznych, układów bezstykowego przekazu energii elektrycznej, przekształtników DC/DC, prostowników jedno i trójfazowych, prostowników złożonych, falowników tranzystorowych, układu napędowego DC. Pomiary wielkości elektrycznych: prąd, napięcie, rezystancja.
Osoba kontaktowa:
dr inż. Andrzej Mondzik, tel. (012) 617-28-02, e-mail: mondzik@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza