• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Energoelektroniki

Miejsce usytuowania:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii
Pawilon B1
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Posiada akredytację
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 19
Średnia liczba studentów/rok: 320
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 17
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Zajęcia dydaktyczne dla studentów: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, studia stacjonarne I stopnia, kierunek Elektrotechnika. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, studia stacjonarne II stopnia, kierunek Elektrotechnika. Wydział Energetyki i Paliw, studia stacjonarne II stopnia. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, studia stacjonarne I stopnia. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, studia niestacjonarne I stopnia.
Osoba kontaktowa:
mgr inż. Jarosław Czekoński, tel. (012) 617-28-02 (012) 617-28-63, e-mail: czekon@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza