• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium sterowania Pracownia sterowania cyfrowego

Miejsce usytuowania:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Automatyki
B1
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 8
Średnia liczba studentów/rok: 192
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 26
Działalność dydaktyczna i naukowa:
W laboratorium odbywają są zajęcia z dwóch przedmiotów dla studentów piątego roku studiów stacjonarnych na kierunku Automatyka i Robotyka, prowadzonym przez Katedrę Automatyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zajęcia z przedmiotu Laboratorium Problemowe prowadzone są w semestrze zimowym dla sześciu grup, w wymiarze 60 godzin w semestrze dla każdej grupy, liczącej około 12 osób. Na zajęcia z przedmiotu Zintegrowane Systemy Sterowania, prowadzone również w semestrze zimowym, uczęszczają dwie grupy po około 12 osób każda; wymiar tych zajęć to 30 godzin w semestrze dla jednej grupy.
Zajęcia w semestrze zimowym odbywają tu również studenci czwartego roku studiów niestacjonarnych na kierunku Automatyka i Robotyka (Wydział EAIiE), w ramach przedmiotu Algorytmy sterowania cyfrowego. Tworzą oni dwie grupy po około 12 osób, z których każda spędza w laboratorium 16 godzin w semestrze.
Również w semestrze zimowym w ramach studiów podyplomowych Komputerowe systemy sterowani i sterowanie cyfrowe (Wydział EAIiE) w pracowni odbywają się zajęcia z następujących przedmiotów: Mikrosterowniki - GE Fanuc Versa (2 grupy po 12 osób każda, 4 godziny dla grupy na semestr), Matlab w systemie czasu rzeczywistego (2 grupy po 12 osób każda, 4 godziny dla grupy na semestr) i Sprzęt w pętlach sprzężenia (2 grupy po 12 osób każda, 12 godziny dla grupy na semestr).
W semestrze letnim w laboratorium nie ma zajęć dydaktycznych.
Stanowiska laboratoryjne służą też realizacji prac dyplomowych, średnio czterech w roku.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Pracownia wyposażona jest w następujące stanowiska laboratoryjne:
• kaskadowy układ trzech zbiorników z krążącą cieczą wraz z komputerem sterującym
• dmuchawa i nagrzewnica powietrza z fragmentem kanału powietrznego (zestaw szkoleniowy PT 326) wraz ze sterującym komputerem klasy PC
• sterowany komputerowo model suwnicy o jednym stopniu swobody, przewożącej zbiornik z cieczą o swobodnym lustrze
• model dwuśmigłowego układu aerodynamicznego o dwóch stopniach swobody, wraz z komputerem sterującym; konfiguracja śmigieł wzorowana na helikopterze
• serwomechanizm prądu stałego z przekładnią redukcyjną (zestaw szkoleniowy ES 151) wraz z komputerem sterującym
• sterowany komputerowo układ zawieszenia magnetycznego stalowej sfery (lewitacja magnetyczna)
• dwa różne prototypowe układy zawieszeń wirujących wałów, wykorzystujące aktywne łożyska magnetyczne, sterowane za pomocą komputera
Na wymienionych stanowiskach można prowadzić badania naukowe; na większości z nich prowadzone są też zajęcia dydaktyczne. Badania i ćwiczenia związane są z identyfikacją struktury i parametrów modeli matematycznych oraz implementacją i testowaniem algorytmów sterowania dla fizycznych, laboratoryjnych obiektów regulacji. Wszystkie stanowisk wyposażone są w komputery klasy PC wraz z uniwersalnymi pomiarowo-sterującymi kartami wejścia-wyjścia (RT-DAC 4 PCI, PCL 812 PG) oraz oprogramowaniem MATLAB/Simulink wraz z przybornikami RTW i RTWT. Zestawy te umożliwiają szybkie prototypowanie (projektowanie, implementację i testowanie) układów regulacji automatycznej.
Osoba kontaktowa:
dr inż. Adam Piłat
pawilon B1, III piętro, pokój 306
telefon wewnętrzny: 20-94 lub 28-55
e-mail: ap@ia.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza