• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium sterowania Pracownia sterowania rozproszonego

Miejsce usytuowania:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Automatyki
B1
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 6
Średnia liczba studentów/rok: 192
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 26
Działalność dydaktyczna i naukowa:
W laboratorium odbywają są zajęcia z dwóch przedmiotów dla studentów piątego roku studiów stacjonarnych na kierunku Automatyka i Robotyka, prowadzonym przez Katedrę Automatyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zajęcia z przedmiotu Laboratorium Problemowe prowadzone są w semestrze zimowym dla sześciu grup, w wymiarze 60 godzin w semestrze dla każdej grupy, liczącej około 12 osób. Na zajęcia z przedmiotu Zintegrowane Systemy Sterowania, prowadzone również w semestrze zimowym, uczęszczają dwie grupy po około 12 osób każda; wymiar tych zajęć to 30 godzin w semestrze dla jednej grupy.
Zajęcia w semestrze zimowym odbywają tu również studenci czwartego roku studiów niestacjonarnych na kierunku Automatyka i Robotyka (Wydział EAIiE), w ramach przedmiotu Algorytmy sterowania cyfrowego. Tworzą oni dwie grupy po około 12 osób, z których każda spędza w laboratorium 16 godzin w semestrze.
Również w semestrze zimowym w ramach studiów podyplomowych Komputerowe systemy sterowani i sterowanie cyfrowe (Wydział EAIiE) w pracowni odbywają się zajęcia z następujących przedmiotów: Mikrosterowniki - GE Fanuc Versa (2 grupy po 12 osób każda, 4 godziny dla grupy na semestr), Matlab w systemie czasu rzeczywistego (2 grupy po 12 osób każda, 4 godziny dla grupy na semestr) i Sprzęt w pętlach sprzężenia (2 grupy po 12 osób każda, 12 godziny dla grupy na semestr).
W semestrze letnim w laboratorium nie ma zajęć dydaktycznych.
Stanowiska laboratoryjne służą też realizacji prac dyplomowych, średnio dwóch w roku.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Pracownia wyposażona jest w następujące stanowiska laboratoryjne:
• rozproszony układ sterowania z siecią WorldFip, w którego skład wchodzą trzy węzły; dwa spośród nich zrealizowane są na komputerach klasy PC, wyposażonych w odpowiednie karty rozszerzeń dla magistrali ISA, zaś trzeci to układ dyskretnych wejść-wyjść oddalonych
• rozproszony systemem sterowania zbudowany na bazie trzech programowalnych sterowników logicznych VersaMax, komunikujących się za pośrednictwem sieci Ethernet i protokołu UDP/IP, sterujący pracą hydraulicznej instalacji trzech kaskadowo ułożonych zbiorników z obiegiem wody wymuszanym przez pompę, z elektrozaworami sterującymi przepływem między zbiornikami i z ciśnieniowymi czujnikami poziomów cieczy we wszystkich zbiornikach
• zdalny system sterowania wykorzystujący technologię GSM/GPRS; w skład zestawu wchodzą między innymi: moduł telemetryczny MT-101 (wyposażony w wejścia i wyjścia cyfrowe i wejścia analogowe), modem GSM/GPRS (ze złączem szeregowym RS-232) oraz komputer PC
• programowalny sterownik logiczny współpracujący z instalacją ciepłowniczą budynku i zintegrowany z rozproszonym systemem sterowania dystrybucją ciepła w kompleksie budynków uczelnianych
• model szklarni wraz ze zdalnym systemem monitorowania i sterowania warunków klimatycznych (temperatury, wilgotności, nasłonecznienia) przez Internet, wykorzystującym technologię sprzętową IPC@CHIP oraz rozwiązania programowe: MySQL i Apache
• mobilny zestaw szkoleniowy zawierający sterownik logiczny Compact Logix oraz połączone z nim za pośrednictwem sieci Ethernet typowe przemysłowe elementy rozproszonego systemu sterowania: falownik, panel operatorski, wejścia-wyjścia oddalone; w skład stanowiska wchodzi też komputer PC z oprogramowaniem narzędziowym
Na wymienionych stanowiskach można prowadzić badania naukowe; na większości z nich prowadzone są też zajęcia dydaktyczne. Badania i ćwiczenia związane są z identyfikacją modeli matematycznych oraz implementacją i testowaniem algorytmów sterowania w rozproszonych układach regulacji z przewodowymi i bezprzewodowymi sieciami telekomunikacyjnymi. Większość stanowisk wyposażona jest w komputery klasy PC z oprogramowaniem specjalistycznym, naukowym i narzędziowym, niezbędnym do obsługi urządzeń, z którymi komputery te współpracują. Zestawy laboratoryjne umożliwiają szybkie prototypowanie (projektowanie, implementację i testowanie) układów regulacji automatycznej. Na większości stanowisk wykorzystano typowe, przemysłowe technologie sterowania z użyciem sterowników logicznych w konfiguracji rozproszonej.
Osoba kontaktowa:
mgr inż. Andrzej Tutaj
pawilon B1, III piętro, pokój 315ab
telefon wewnętrzny: 39-49
e-mail: tutaj@ia.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza