', $opis); $rodzaj = mysql_result($pyt,0, 'rodzaj'); $id_wydzial = mysql_result($pyt,0, 'id_wydzial'); $pyt2 = mysql_query("SELECT nazwa FROM wydzial WHERE id=$id_wydzial"); $wydzial = mysql_result($pyt2,0,'nazwa'); $katedra = mysql_result($pyt,0, 'katedra'); $adres = mysql_result($pyt,0, 'adres'); $adres = html_entity_decode($adres); $akredytacja = mysql_result($pyt,0, 'akredytacja'); $kontakt = mysql_result($pyt,0, 'kontakt'); $kontakt = preg_replace('/\n/', '
', $kontakt); $l_stanowisk = mysql_result($pyt,0, 'l_stanowisk'); $l_studentow = mysql_result($pyt,0,'l_studentow'); $obciazenie = mysql_result($pyt,0,'obciazenie'); $kier_studiow = mysql_result($pyt,0,'kier_studiow'); $kier_studiow = preg_replace('/\n/', '
', $kier_studiow); $moz_badawcze = mysql_result($pyt,0,'moz_badawcze'); $moz_badawcze = preg_replace('/\n/', '
', $moz_badawcze); $oferta = mysql_result($pyt,0,'oferta'); $oferta = preg_replace('/\n/', '
', $oferta); $dzialalnosc = mysql_result($pyt,0,'dzialalnosc'); $dzialalnosc = preg_replace('/\n/', '
', $dzialalnosc); #tematy badawcze $pyt4 = mysql_query("SELECT * FROM tematy_lab WHERE id_lab=$id_lab"); # include_once('inc/naglowek.inc'); include_once('cms-ns/head.inc'); echo "
<< wszystkie laboratoria w jednostce"; ?>
"; echo "

$nazwa

"; #zwijanie/rozwijanie listy aparatury $pyt2 = mysql_query("SELECT * FROM aparatura WHERE id_lab=$id_lab"); if (mysql_num_rows($pyt2)>0){ if (isset($_GET['l'])) $lista = $_GET['l']; else $lista=''; if ($lista=='') $lista==0; if ($lista==0){ echo "
aparatura
"; } else{ #warstwy echo " "; echo "
aparatura
"; echo "
X
"; echo "
"; for ($j=0; $j$ap_nazwa
"; } echo "
"; } } echo "
Miejsce usytuowania:
$wydzial
"; if ($katedra !='') echo "$katedra
"; echo "$adres
  Rodzaj laboratorium:
"; switch ($rodzaj){ case 0: echo "Laboratorium dydaktyczne
"; // echo "$tryb Laboratorium dydaktyczne
"; break; case 1: echo "Laboratorium naukowo-dydaktyczne
"; break; case 2: echo "Laboratorium naukowe
"; break; } if ($akredytacja=='t') echo "Posiada akredytację
"; echo "
"; echo "
"; #informacje o dydaktyce if($rodzaj == 0 || $rodzaj==1){ echo "
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: $l_stanowisk
Średnia liczba studentów/rok: $l_studentow
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: $obciazenie
"; } if($rodzaj == 0){ echo "
Kierunki studiów:
$kier_studiow
"; } #informacje o dzialalnosci naukowej if($rodzaj == 1 || $rodzaj==2){ #dzialalność dydaktyczna i naukowa if ($dzialalnosc !='' && $rodzaj == 1){ echo "
Działalność dydaktyczna i naukowa:
$dzialalnosc
"; } #Możliwości badawcze/pomiarowe if ($moz_badawcze !=''){ echo "
Możliwości badawcze/pomiarowe:
$moz_badawcze
"; } #Oferta usługowa if ($oferta !=''){ echo "
Oferta usługowa:
$oferta
"; } } #tematy badawcze realizowane w laboratorium $pyt5 = mysql_query("SELECT * FROM tematy_lab WHERE id_lab=$id_lab"); if (mysql_num_rows($pyt5)>0){ echo "
Tematy badawcze realizowane w laboratorium:
"; for ($i=0; $i$nazwa
"; } echo "
"; } #dodatkowy opis if ($opis != ''){ echo "
Dodatkowe informacje:
$opis
"; } #kontakt if ($kontakt != ''){ echo "
Osoba kontaktowa:
$kontakt
"; } echo ""; } #include_once('inc/stopka.inc'); include_once('cms-ns/foot.inc'); ?>