• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium dozymetrii promieniowania optycznego

Miejsce usytuowania:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki
D10
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Pomiary spektrofotometryczne i spektrofluorymetryczne próbek ciekłych i stałych (widma transmisji i odbicia).
Oferta usługowa:
Pomiary spektrofotmetryczne i spektrofluorometryczne próbek ciekłych i stałych. Analiza widm absorpcyjnych i emisyjnych. Modelowanie transportu światła metodami Monte Carlo.

Osoba kontaktowa:
Zenon Matuszak, dr, matuszak@novell.ftj.agh.edu.pl (012) 617-44-54

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza