• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Dyfraktometr rentgenowski Philips APD X'Pert PW 3020

Dyfraktometr rentgenowski z grafitowym monochromatorem refleksyjnym
- wyposażenie: kamera wysokotemperaturowa HTK 1200
- rejestracja dyfraktogramów w zakresie: kątowym 1÷156o 2, temperatur 20÷1200oC
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
mgr Adam Gaweł
617-37-65
agawel@ahg.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza