• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Chromatograf gazowy

Chromatograf firmy Agilent 6890N wyposażony w detektory FID i ECD
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
Dr Jarosław Nęcki/ necki@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza