• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Wytwornica wodoru firmy Packard

Wytwornica wodoru do pracy w warunkach laboratoryjnych
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
Pracownia Chromatografii Gazowej:
dr inż. Marek Dzieniewicz, tel. (012) 6173889, e-mail: dzieniew@agh.edu.pl
dr inż. Henryk Sechman, tel. (012) 6173889, e-mail: sechman@agh.edu.pl

Pracownia - Terenowe Badania w Geochemii Powierzchniowej:
mgr inż. Jan Adam Soboń,
e-mail: sobon@uci.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza