• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Chromatograf jonowy firmy DIONEX, model DX-100

Chromatograf z obecnym wyposażeniem umożliwia oznaczanie stężeń ww. anionów w roztworach wodnych.
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
Dr inż. Magdalena Strzebońska
012 617 25 71
mstrzebo@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza