• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (AAS - Pay Unicam PU 9)

Oznaczanie w roztworze koncentracji Cd, Co, Cr, Ni, Cu, Pb, Mn, Fe
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
Dr inż. Magdalena Strzebońska
012 617 25 71
mstrzebo@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza