• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Chromatograf gazowy

Chrom 4, Chrom 5, Hewlett Packard 5890 seria II
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
Prof. dr hab. inż. Maciej Kotarba
tel (012) 617-24-31 e-mail: kotarba@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza