• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

kwiecień 2018:
Wydział Energetyki i Paliw AGH - adiunkt naukowy (2018-04-17)
Wydział Metali Nieżelaznych AGH - adiunkt (2018-04-11)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH -adiunkt (2018-04-11)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH - profesor nadzwyczajny (2018-04-11)
Wydział Metali Nieżelaznych AGH - asystent (2018-04-05)
Wydział Metali Nieżelaznych AGH - adiunkt (2018-04-05)
Wydział Metali Nieżelaznych AGH - adiunkt (2018-04-05)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - adiunkt (2018-04-05)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - adiunkt (2018-04-05)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - asystent (2018-04-05)
Wydziału Matematyki Stosowanej AGH - adiunkt (2018-04-29)
Studium Języków Obcych AGH - wykładowca j. angielskiego (2018-04-27)
Studium Języków Obcych AGH - 4 stanowiska lektora j. angielskiego (2018-04-27)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH - adiunkt (2018-04-27)

2018:
marzec luty styczeń
2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza